Cầm thú Anh quốc với cùng Ái Nhĩ Lan,
Cầm thú sống muôn nơi bốn phương trời,
Lại đây cùng lắng nghe tin mừng chứa chan
Báo tương lai rạng rỡ đẹp tươi.

Sớm muộn chi rồi cũng đến ngày tưng bừng
Bạo quyền kia Người sẽ tan thây
Kết trái đơm hoa khắp ruộng đồng nước Anh
Còn riêng lốt chân thú hoang ta này.

Mũi thôi cùm vòng đồng xiết đau
Ách thôi gông lưng gầy yếu
Roi sắc thôi không quật nữa
Thiếc đinh cùng theo nhau rơi.

Giàu có là đất đai ta hằng mến yêu
Ngọt thơm lúa rơm bấy lâu nuôi đời
Cỏ xanh, đậu chắc với củ cải căng tròn
Tới ngày đó ắt về tay.

Nắng thêm tươi đồng xanh thắm đẹp tưng bừng
Ngàn dòng sông kìa nước thêm trong,
Gió mới mát lành khắp vùng quê nước Anh
Ngày vui chúng ta đón tự do này.

Dẫu hôm nay ta ngã xuống đây
Vẫn phấn đấu vì ngày mai
Cầm thú muôn loài gắng sức
Hướng về xã hội tương lai.


The songs in the published translation of Animal Farm were not translated by me, but someone whose affection for the book far exceeds his patience for it, and his willing for this to be known. I, of course, have no objection, save to the fact that much of the love poured my way due to those excellent poems feels unmerited. So let it be noticed here, for lack of any official acknowledgement.

Here is (one of) my version(s) of “Beasts of England”, singable to the tune of “L’Internationale” (because guessing the right mix of “La Cucaracha” and “Clementine” is way above my ability).

Tags :