A.S. Byatt, Calling Names

Archer rồi Bates lau tau, Castle rồi Church, / Lẫn dăm em “có mặc”. Chú Field con / Đứng bên Devon Bé. Những cái tên / Nói về Suối, về Núi, Cây, Đồi, Cỏ.

J.R.R. Tolkien, The Ent and the Entwife

Khi Xuân hé mở những lá sồi non, nhựa mới trong cành tuôn chảy; / Khi giữa rừng hoang nắng đùa mặt suối, gió đùa trên mái đồi xanh; / Khi sải chân dài, lồng ngực phồng căng, khí núi hít vào ngọt sắc, / Hãy về với ta! Hãy về với ta, và nói đất này tươi xinh!