Kế hoạch mười bốn ngày lần thứ hai

Trở về từ Đà Nẵng, trong khi bạn bè cùng nhóm check-in vào phòng tum, sân thượng, hoặc khăn gói đến nhà đồng đội cùng cảnh ngộ cho qua hai tuần, thì tôi theo chỉ dẫn của y tế phường phóng thẳng đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Cái nước Việt Nam mình nó thế

Tớ nghĩ nét quyến rũ không cưỡng nổi của câu này là ở chỗ nó đã tập trung mọi nét đẹp sâu xa trong tiếng Việt, vì thế dễ dàng đi vào lòng tất cả mọi người dùng tiếng  Việt mẹ đẻ dù ý thức hay không ý thức.