Anh túc nở trên đồng Flanders đỏ
Giữa thập tự cao, hàng lại hàng.
Đây, nhà ta. Trên kia, trời tỏ,
Chiền chiện tung tiếng hót thênh thang.
Tiếng hót chìm giữa súng rền vang.

Ta, người chết. Mới ngày qua đó,
Chúng ta cười nắng sớm, ngắm hoàng hôn,
Trái tim trẻ nhịp với ngàn tim đỏ;
Nay giữa Flanders đồng trống ta nằm.

Hãy nối tiếp đội ngũ này chống địch:
Tay ta xuôi, truyền lại cho người
Ngọn đuốc sáng: tay người hãy nắm.
Nếu phụ lòng tin những kẻ lìa đời,
Anh túc nở, nhưng mắt ta không nhắm
Giữa đồng Flanders gió thổi tơi bời.

(Companion piece for The Blind Assassin. Original.)

Tags :