John McCrae, In Flanders Fields

Anh túc nở trên đồng Flanders đỏ / Giữa thập tự cao, hàng lại hàng. / Đây, nhà ta. Trên kia, trời tỏ, / Chiền chiện tung tiếng hót thênh thang. / Tiếng hót chìm giữa súng rền vang.