Hilaire Belloc, “And Mrs James will entertain the King”

Và sự thể là khi các nàng tiên nữ
Dang cánh tay trần ôm ấp bước đầu mùa
Phong bao gắn xi tướng quân sẽ đến
Và bà James sẽ chăm sóc đức vua.

Bài sẽ đánh tới ba giờ, rượu trút,
Rồi khật khừ, khách khứa sẽ lần mò
Dọc hành lang trong đủ màu “dạ phục”
Quần áo ngủ và đủ thứ hay ho.

Một bà lực lưỡng được phái đi đối phó
Huân tước X, giờ, xin lỗi, đã “hết mùa”
Để phu nhân được thảnh thơi nghiêng ngó
Còn bà James sẽ chăm sóc đức vua.

Kết
Công tước ạ, Đức Giáo hoàng có Cha Vaughan chăm sóc,
Còn ngài tới Tring chăm sóc các chú Do,
Tôi kiếm cái hy vọng cao vời chăm sóc,
Còn bà James sẽ chăm sóc đức vua.


(Companion piece for the Vietnamese translation of Byatt’s The Children’s Book. Laugh not at me, but now I can’t find the original in its entirety and wonder where I found it for this translation over a year ago…)