Yêu sao đời chăn chiên
Sớm tới chiều rong ruổi
Cả ngày đi theo đàn
Đầy miệng lời ca ngợi

Tiếng chiên non ngơ ngác
Tiếng cừu mẹ dịu hiền
An nhiên dưới mắt gác
Chúng biết chàng gần bên

Blake - The Shepherd