S. T. Coleridge, Kubla Khan

Hốt-Tất-Liệt mến Thượng-Đô tiên-cảnh, / Chọn đất lành xây thưởng-lạc-cung / Trên đất ấy sông thiêng Alph chảy / Qua triền-miên vô-để-động trập-trùng / Xuống biển vô-minh không động ánh dương hồng.

John McCrae, In Flanders Fields

Anh túc nở trên đồng Flanders đỏ / Giữa thập tự cao, hàng lại hàng. / Đây, nhà ta. Trên kia, trời tỏ, / Chiền chiện tung tiếng hót thênh thang. / Tiếng hót chìm giữa súng rền vang.