Cái nước Việt Nam mình nó thế

Yêu gửi Thuyền Quyên,

Hôm trước nàng có đố tớ, cái gì là cái zeitgeist ở nước Nam ta hiện tại. Tớ hỏi có phải yêu Hoàng Sa yêu Trường Sa em quyết tâm đổi avatar, nàng chau mày. Tớ hỏi có phải bài Trung Quốc sửa hết khai sinh Quyên Thảo Hùng Tuấn thành Dưa Nho Xoài Mít, nàng lắc đầu. Tớ hỏi có phải toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, nàng xòe tay phủ mặt; tớ bảo không hiểu, nàng nói về gúc gờ facepalm. Tớ về ôm gúc gờ ba ngày ba đêm, hôm nay hãnh diện báo lại với nàng kết quả điều nghiên của tớ: tinh thần phổ quát của nước Nam ta hiện nay, chính là cái câu mà nàng vẫn ghét, mà tớ đường hoàng đưa lên tít ở trên kia.

Continue reading “Cái nước Việt Nam mình nó thế”