Cái nước Việt Nam mình nó thế

Tớ nghĩ nét quyến rũ không cưỡng nổi của câu này là ở chỗ nó đã tập trung mọi nét đẹp sâu xa trong tiếng Việt, vì thế dễ dàng đi vào lòng tất cả mọi người dùng tiếng  Việt mẹ đẻ dù ý thức hay không ý thức.