[vi] J.R.R. Tolkien – Lament for the Rohirrim

Đâu rồi tuấn mã cùng kỵ sĩ? Đâu rồi tù trỗi giọng oai hùng?
Đâu rồi khôi giáp đâu mâu đẹp, mái đầu tóc sáng xòa tung?
Đâu rồi tay lướt trên dây hạc, bên vuông bếp đỏ lửa bập bùng?
Đâu rồi xuân mới sang mùa gặt, bông lúa vươn mình vinh vung?
Qua rồi tất cả như mưa núi, như cơn gió vội tạt qua đồng;
Tháng ngày đã lặn sau đồi cuối về Tây chìm vào bóng không.
Rồi đây ai sẽ gom làn khói cuộn trên đám cháy những xác cây,
Ai sẽ ngóng nhìn năm cũ chảy từ Đại Dương quay về đây?

(Second favourite piece in LotR 2.)

Advertisements