[vi] Margaret Atwood – Lady Oracle (extract)

Chương 26

Rất nhiều tuần sau vụ nổ, Marlene và Don cùng những người còn lại vẫn tin rằng tôi đang chở khối thuốc nổ loanh quanh trong thành phố, trong một chiếc Chevrolet 1968 màu ghi. Còn họ thì vẫn bàn cãi về mưu đồ hành động. Không phải là kế hoạch thực hiện, vì chẳng bao giờ đi xa được đến thế. Họ còn chẳng tới được bản đồ và phương án, họ ngắc lại ở mức độ lý thuyết thuần túy: chọn đối tượng này cho nổ đã phải thích hợp nhất hay chưa? Đấy sẽ là một cử chỉ yêu nước, đúng thế, nhưng như thế đã đủ yêu nước chưa, và nếu rồi thì liệu nó có đem lại điều gì cho nhân dân? Rất cần phải có một cử chỉ quyết định, Don lập luận, nếu không họ sẽ bị qua mặt. Chưa gì những ý tưởng mà họ cho là của mình mình đã bắt đầu xuất hiện trên xã luận các báo, và kết quả thăm dò ý kiến của Gallup đang ngả về phía họ. Những tiến triển này bị họ nhìn bằng con mắt lo ngại: cuộc cách mạng đang rơi vào tay những kẻ đáng ngờ.

Continue reading “[vi] Margaret Atwood – Lady Oracle (extract)”

Advertisements